SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

Informácie z POZ

13.6.2024

V dňoch 10.6. – 12.6.2024 sa uskutočnilo v Tatranskej Lomnici hotel Urán stretnutie zástupcov Odborového svazu UNIOS  (OS UNIOS) a zástupcov Plynárenského odborového zväzu (POZ). Za OS UNIOS sa stretnutia zúčastnili predsedníčka zväzu JUDr. Kociánová Jitka, podpredseda Jurečka Radek, člen OS UNIOS za Šumperk Urban Libor a referent pre medzinárodné a organizačné činnosti Michal Jan Votava. Za POZ sa stretnutia zúčastnili predseda POZ Korienek Pavol, predseda PV OZO SPP-D Boris Milan, predsedníčka PV OZO SPP Uhrová Viera, a tajomníčka POZ Lacová Zuzana.

Predmetom rokovania bola výmena skúseností v oblasti kolektívneho vyjednávania a sociálnej politiky v oboch spoločnostiach.  

V závere sa obe strany zhodli, že stretnutie bolo prínosom pre oboznámenie sa so situáciou v odborových zväzoch.

20.2.2024

Dňa 20.2.2024 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Rady predsedov POZ v Lučenci, hotel Clavis. Na Rade predsedov POZ sa z počtu 22 členov Rady POZ zúčastnilo 15 členov.

Zasadnutie Rady predsedov sa riadilo schváleným programom:

 • Rozpočet POZ na rok 2024.
 • Rôzne
 • Informácie z PV OZO SPP a SPPD a PV OZO eustream a ostatných spoločností, ktoré nie sú členmi Podnikových výborov ( SPP CNG, s.r.o.; Plynáresná metrológia, s.r.o. a Probudas, a.s.)

27.11.2023

V dňoch 23.11. a 24.11.2023 sa vo Svite v hoteli Spolcentrum konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ). Na Rade predsedov POZ sa z počtu 22 členov Rady POZ zúčastnilo 18 členov.

Zasadnutie Rady predsedov sa riadilo schváleným programom:

 • Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí.
 • Informácie z POZ
 • Informácie z KOZ SR
 • Rôzne
 • Rokovania PV OZO SPP a SPPD
 • Rokovanie PV OZO eustream

25.9.2023

V dňoch 21.9. – 23.9..2023 sa uskutočnilo  v obci Kouty nad Desnou stretnutie zástupcov Odborového svazu UNIOS  (OS UNIOS) a zástupcov Plynárenského odborového zväzu (POZ). Za OS UNIOS sa stretnutia zúčastnili predsedníčka zväzu JUDr. Kociánová Jitka, podpredseda Jurečka Radek, ekonómka zväzu Bc. Koudelková Jana a referent pre medzinárodné a organizačné činnosti Michal Jan Votava. Za POZ sa stretnutia zúčastnili predseda POZ Korienek Pavol, predseda PV OZO SPP-D Boris Milan, predsedníčka PV OZO SPP Uhrová Viera, a tajomníčka POZ Lacová Zuzana.

Predmetom rokovania bola výmena skúseností v oblasti kolektívneho vyjednávania a sociálnej politiky v oboch spoločnostiach.   O aktuálnom stave plynárenstva v oboch štátoch rokovali na pracovisku majstrovského okrsku GasNet v Šumperku a následne spoločne navštívili Plynárenské múzeum v Poľskom meste Paczków.

V závere sa obe strany zhodli, že stretnutie bolo prínosom pre oboznámenie sa so situáciou v odborových zväzoch.

28.6.2023

V dňoch 20. – 21. 6.2023 sa uskutočnilo školenie zástupcov OZO pri POZ z pracovnoprávnych predpisov v hoteli SPOLCENTRUM Svit. Hlavné oblasti vzdelácnai:

 • Novely Zákonníka práce .
 • Novely pracovnoprávnych predpisov (chválené aj pripravované).
 • Informácie, praktické rady, tipy a odporúčania z pracovnoprávnych predpisov odporúčané lektorkou JUDr. Zdenkou Dvoranovou, ktorá bola lektorkou počas celého školenia.

27.3.2023

Stretnutie Volebného obvodu strednej Európy a západného Balkánu EPSU (CEWB)

Stretnutie CEWB sa uskutočnilo v Budapešti, Maďarsko, v dňoch 22 až 24.3.2023. Regionálne stretnutie CEWB zastupuje zväzy z Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Kosova, Macedónska, Čiernej Hory, Srbska, Slovenska (za POZ sa zúčastnil predseda Pavol Korienek) a Slovinska. Stretnutie moderovala Ivana Břeňková, predsedníčka volebného obvodu CEWB a zástupkyňa Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Stretnutie CEWB prebiehalo podľa schváleného programu:

23.3.2023

 • Otvorenie stretnutia, schválenie programu stretnutia .
 • Aktuálne informácie o najnovšom vývoji, prioritách, Agenda Executive 18. – 19. apríla v EPSU, Jan Willem Goudriaan .
 • Aktuálne informácie o náborových a organizačných (R&O) aktivitách, otázky/diskusia s Agnieszkou GHINARARU a Milošom VLAISAVLJEVICOM (EPSU R&O team).
 • Príprava na nadchádzajúci kongres EPSU v roku 2024:
  • Príspevky do návrhu akčného programu (PoA) Kongresu EPSU 2024
  • Návrh zmien stanov EPSU.
 • Správa Výboru žien. Rozvoj siete odborových zväzov žien v strednej Európe a na západnom Balkáne.
 • Informácie o hlavných oblastiach práce stálych komisií EPSU – členov komisií z regiónu CEWB.  

24.3.2023

 • Aktualizácia kongresu PSI (12. – 18. októbra 2023):
  • sponzorstvá, pravidlá.
  • nominácie do Rady PSI (súčasnými členmi sú pani Ivana Brenková, OSZSP ČR, Česká republika a pani Anica Prašnjak HSSMS-MT, Chorvátsko).
 • Záležitosti odborov v regióne CEWB (správy za jednotlivé členské krajiny: práva odborov, sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie, privatizácia a liberalizácia, opatrenia prijaté členskými organizáciami)
 • Priority a aktivity v CEWB.
 • Rôzne
 • Ukončenie stretnutia

15.2.2023

Dňa 15.2.2023 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Rady predsedov POZ v Lučenci, hotel Slovan. Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov Rady POZ zúčastnilo 18 členov.

Zasadnutie Rady predsedov sa riadilo schváleným programom:

 • Rozpočet POZ na rok 2023.
 • Rôzne
 • Zasadnutie PV OZO eustream.
 • Zasadnutie PV OZO SPP a PV OZO SPP-D.

28.11.2022

V dňoch 24.11. a 25.11.2022 sa v Tatranskej Štrbe v hoteli RYSY konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ). Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov Rady POZ zúčastnilo 21 členov.

Zasadnutie Rady predsedov sa riadilo schváleným programom:

 • Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí.
 • Informácie z POZ
 • Informácie z KOZ SR.
 • Rôzne.
 • Zasadnutie PV OZO eustream.
 • Zasadnutie PV OZO SPP a PV OZO SPP-D.

12.9.2022

Dňa 12.9.2022 sa konalo v priestoroch Plynárenského múzea v Bratislave stretnutie predsedníctva Plynárenského odborového zväzu s viceprezidentom KOZ SR Františkom Gajdošom a špecialistom KOZ SR pre európske a medzinárodne vzťahy Miroslavom Hajnošom .

Zástupcovia POZ informovali kolegov z KOZ SR o spoločnostiach z oblasti plynárenstva, v ktorých zastupujú zamestnancov a to: SPP a. s., SPP-CNG, s.r.o., eustream, a.s., SPP-distribúcia a.s., Plynárenská metrológia, s.r.o., Streicher SK s.r.o., a Probugas a.s. V rámci stretnutia boli prediskutované  viaceré aktuálne témy, ktoré v súčasnej dobe rezonujú vo všetkých sférach pracovných, sociálnych, odborárskych a energetických. Viceprezident František Gajdoš otvoril tému náboru nových členov POZ.

V závere stretnutia sa obe strany zhodli, že stretnutie bolo prínosom pre oboznámenie sa so situáciou v odboroch na Slovensku a v podobných stretnutiach budú zástupcovia KOZ SR a zástupcovia odborových zväzov pokračovať.

21.5.2022

V dňoch 19.5.2022- 21.5.2022 sa zúčastnila dvojčlenná delegácia POZ  (predseda POZ a predseda PV OZO SPP-D) na základe pozvania predsedníctva OS UNIOS na VI. zjazde OS UNIOS v Prahe.

20.5.2022 podľa programu prebiehal VI. zjazd OS UNIOS, na ktorom vystúpili so svojimi príhovormi Jan Willem Goudriaan, generálny tajomník EPSU – elektronická forma; Pavol Korienek, predseda POZ; Karel Klusák, miestopredseda  OS ECHO a Josef Středula, predseda ČMKOS.

     Na VI. zjazd OS UNIOS bolo zvolené nové predsedníctvo:

 • Predsedníčka OS UNIOS   – JUDr. Jitka Kocianová
 • Miestopredseda OS UNIOS – Radek Jurečka

14.4.2022

V dňoch 11.4. – 13.4..2022 sa uskutočnilo po dva a polročnej prestávke (z dôvodu protipandemických opatrení) v Zuberci stretnutie zástupcov Odborového svazu UNIOS  (OS UNIOS) a zástupcov Plynárenského odborového zväzu (POZ). Za OS UNIOS sa stretnutia zúčastnili predseda Karel Sladkovský, podpredseda Petr Pech, člen predsedníctva Radek Jurečka a referent pre medzinárodné a organizačné činnosti Michal Jan Votava. Za POZ sa stretnutia zúčastnili predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO SPP-D Milan Boris, predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová, a tajomníčka POZ Zuzana Lacová.

Predmetom rokovania bola výmena skúseností v oblasti kolektívneho vyjednávania a sociálnej politiky v oboch spoločnostiach.  Predseda OS UNIOS Karel Sladkovský odprezentoval makroekonomické ukazovatele za ČR a informoval o aktuálnom dianí v ČMKOS. O dianí v OS UNIOS hlavne v sekcii plynárenstva informovali podpredseda zväzu Petr Pech a člen predsedníctva Radek Jurečka. Predseda POZ Pavol Korienek odprezentoval makroekonomické ukazovatele za SR, informoval o aktuálnom dianí v KOZ SR a o činnosti POZ od posledného stretnutia. V závere sa obe strany zhodli, že stretnutie bolo prínosom pre oboznámenie sa so situáciou v odborových zväzoch.

18.3.2022

V dňoch 17.3. a 18.3.2022 sa vo Svite konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ). Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov Rady POZ zúčastnilo 14 členov.

Zasadnutie Rady predsedov sa riadilo schváleným programom:

 • Informácie z POZ.
 • Informácie z KOZ SR.
 • Správa o činnosti BOZP.
 • Rôzne.
 • Zasadnutie PV OZO eustream.
 • Zasadnutie PV OZO SPP a PV OZO SPP-D.

23.2.2022

Dňa 23.2.2022 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Rady predsedov POZ dištančnou formou, prostredníctvom programu MS Teams. Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov Rady POZ zúčastnilo 18 členov.

Zasadnutie Rady predsedov sa riadilo schváleným programom:

 • Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí.
 • Rozpočet POZ na rok 2022.
 • Informácie z POZ.
 • Informácie z KOZ SR.
 • Rôzne

24.6.2021

Dňa 24.6.2020 sa v Lučenci konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ). Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov Rady POZ zúčastnilo 18 členov.

Zasadnutie Rady predsedov sa riadilo schváleným programom:

 • Návrh Rozpočtu POZ na rok 2021.
 • Rôzne.
 • Zasadnutie PV OZO eustream
 • Zasadnutie PV OZO SPP a PV OZO SPP-D

20.11.2020

Vážené kolegyne odborárky, vážení kolegovia odborári.

V marci 2020 sa mal vo Svite konať V. zjazd POZ. Vzhľadom k epidemiologickej situácii v tomto období bolo konanie zjazdu zrušené a presunuté na jeseň.  Z dôvodu pretrvávajúcej situácie spôsobenej vírusom COVID-19 bola Radou predsedov OZO pri POZ schválená zmena realizácie V. zjazdu POZ bez osobnej prítomnosti delegátov na jednom mieste.   Rokovanie zjazdu sa uskutočnilo dňa 20.11.2020 formou videokonferencie s využitím aplikácie MS Teams s týmto programom:    

Schválené Stanovy POZ, Zásady hospodárenia POZ, Programové vyhlásenie POZ nájdete na webstránke POZ –  www.pozsk.sk

Na zjazde bolo zvolené nové vedenie Plynárenského odborového zväzu na nasledujúce 6-ročné obdobie. Do funkcií boli zvolení:

 • Predseda POZ                                                            Pavol Korienek                           (OZO Nové Mesto nad Váhom)
 • Podpredseda POZ a predseda PV OZO SPP            Viera Uhrová                              (OZO Bratislava)            
 • Podpredseda POZ a predseda PV OZO SPP-D        Milan Boris                                  (OZO Nové Mesto nad Váhom)
 • Podpredseda POZ a predseda OV OZO eustream    Andrej Lendvay                          (OZO Veľké Zlievce)
 • Revízna komisia pri POZ                                            Jana Horniaková (OZO Zvolen),   Svetlana Cingelová  (OZO Komárno),  Erika Plevková  (OZO Nové Mesto nad Váhom)

V rámci zhodnotenia činnosti za uplynulé 6-ročné obdobie predseda POZ uviedol, že to nebolo ľahké obdobie, najmä v boji za zachovanie sociálnych istôt zamestnancov všetkých spoločností prostredníctvom kolektívnych zmlúv. Ako najväčší problém sa javí stále sa znižujúca členská základňa, kedy je hlavne u mladých zamestnancov ich presvedčiť, aby vstúpili do odborov. Členská základňa sa nám znižuje najmä odchodmi do dôchodku starších členov alebo skončením pracovného pomeru našich členov. Popracovať na tomto probléme je výzvou a zároveň záväzkom do budúcnosti a to najmä z dôvodu dôležitosti pôsobenia odborov na pracoviskách v nadchádzajúcom období, kde z dôvodu rôznych okolností sa pripravujú mnohé kroky, ktoré budú mať negatívne dopady na zamestnancov, ich odmeňovanie a sociálne istoty.

22.10.2020

Dňa 22.10.2020 sa uskutočnilo rokovanie Predsedníctva POZ dištančnou formou, prostredníctvom programu MS Teams. Z dôvodu platných protipandemických opatrení , ktoré neumožňujú , aby sa V. Zjazd POZ konal vo Svite, tak ako bol odsúhlasený Radou predsedov POZ v termíne 20.11.2020,  Predsedníctvo POZ rokovalo o možnosti realizácie V. Zjazdu POZ dištančnou formou (videokonferencia s použitím aplikácie MS Teams. Predsedníctvo POZ odporučilo Rade predsedov POZ na odsúhlasenie „per rollam“ zmenu realizácie V. Zjazdu POZ dištančnou formou (videokonferencia) a realizáciu volieb korešpodenčným spôsobom.

30.6.2020

Dňa 26.6.2020 sa v Bratislave konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ). Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov Rady POZ zúčastnilo 19 členov.

Zasadnutie Rady predsedov sa riadilo schváleným programom:

 • Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí.
 • Príprava V. zjazdu POZ.
 • Informácie z POZ.
 • Informácie s KOZ SR
 • Rôzne  (krátke informácie predsedov PV OZO z diania v jednotlivých spoločnostiach)

28.1.2020

Dňa 28.1.2020 sa v Bratislave konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ).   Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov rady POZ zúčastnilo 22 členov.

Zasadnutie Rady predsedov POZ sa riadilo schváleným programom:

 • Predseda POZ informoval Radu predsedov  POZ o plnení úloh z predchádzajúcich  zasadnutí Rady predsedov POZ.
 • Rada predsedov POZ dokončila organizačné záležitosti ohľadom V. zjazdu POZ
 • Tajomníčka POZ informovala Radu predsedov POZ s návrhom rozpočtu POZ na rok 2020, ktorý členovia Rady predsedov schválili.
 • Predseda POZ informoval o činnosti a udalostiach v POZ za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

informácie z POZ – rada predsedov 28.1.2020

 • Rôzne

logo POZ


20.11.2019

Dňa 20.11.2019 sa predseda POZ Pavol Korienek zúčastnil na rokovaní VII. Zjazdu ECHOZ ako pozvaný hosť.


logo POZ


14-15.11.2019

V dňoch 14. – 15.11.2019 sa vo Svite konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ).   Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov rady POZ zúčastnilo 21 členov.

Predseda POZ Pavol Korienek v súlade s programom zasadnutia:

 • informoval Radu predsedov  POZ o plnení úloh z predchádzajúcich  zasadnutí Rady predsedov POZ.
 • oboznámil Radu predsedov POZ o príprave materiálov k V. Zjazdu POZ v roku 2020. Rada predsedov POZ schválila termín konania V. Zjazdu POZ a všetky organizačné náležitosti ohľadom V. Zjazdu POZ.

Zväzový inšpektor BOZP pán Ján Botka informoval o činnosti BOZP v rámci POZ

 • Rôzne

– predseda POZ informoval o činnosti a udalostiach v POZ za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

informácie z POZ – rada predsedov 14-15.11.2019 Svit

– predseda POZ informoval o činnosti a udalostiach v KOZ za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ. 

Prezentácia činnosti KOZ SR 24.7.2019

logo POZ


13.9.2019

22. stretnutie Volebného obvodu strednej Európy a západného Balkánu EPSU (CEWB)

2. stretnutie sa uskutočnilo v Belehrade, Srbsko, 3-5.septembra 2019. Na stretnutí bolo prítomných takmer 60 zväzov a bolo to jedno z najväčších regionálnych stretnutí v EPSU. Regionálne stretnutie CEWB zastupuje zväzy z Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Kosova, Macedónska, Čiernej Hory, Srbska, Slovenska (za POZ sa zúčastnil predseda Pavol Korienek) a Slovinska. Stretnutie moderoval Boris Pleša, predseda volebného obvodu CEWB a predseda chorvátskeho Odborového zväzu pre miestnu a štátnu správu.

22. stretnutie prebiehalo podľa schváleného programu:

4.9.2019

 • Otvorenie stretnutia, schválenie programu 21. stretnutia a schválenie zápisnice z 21. stretnutia v roku 2018 (Sarajevo).
 • Verejný dlh, štruktúra verejného dlhu, problémy a riziká verejného dlhu. Rentiersky kapitalizmus a jeho úloha pri vytváraní verejného dlhu (prezentovala asistentka projektu a politiky PSI Virginia Palomba).
 • Aká je úloha odborových zväzov pri prevencii, riešení a zmierňovaní problémov verejného dlhu.
 • Všeobecná diskusia zástupcov jednotlivých krajín na tému verejného dlhu v ich krajinách.
 • Vystúpenie prezidenta Nezávislosti profesora Stojkoviča, ktorý hovoril o nedobrej situácii v odboroch v Srbsku aj za prítomnosti Z. Ďordeviča ministra práce Srbskej vlády.
 • Informácia o kongrese EPSU v Dubline (hodnotenie, priority),(prezentoval J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU).
 • Správa ženského výboru, (prezentoval J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU)
   

Účastníci stretnutia CEWB sa odfotili a spoločná fotka a prehlásenie o podpore sa následne odoslala chorvátskym odborom ako podpora pre vyjednávanie v ich krajine.

5.9.2019

 • Vývoj EÚ po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019.
 • Záležitosti odborov v regióne CEWB (správy za jednotlivé členské krajiny: práva odborov, sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie, privatizácia a liberalizácia, opatrenia prijaté členskými organizáciami)
 • Informácie o hlavných oblastiach práce stálych výborov EPSU, členovia výborov z regiónu CEWB (J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU).
 • Aktivity a posledný vývoj v regióne CEWB (správu predniesol Boris Pleša, predseda volebného obvodu CEWB).
 • Priority a aktivity v CEWB.
 • Rôzne
 • Ukončenie stretnutia

logo epsu

logo POZ


27.6.2019

V dňoch 25.6. – 27.6.2019 sa uskutočnilo v Rožnově pod Radhoštem stretnutie zástupcov Odborového svazu UNIOS  (OS UNIOS) a zástupcov Plynárenského odborového zväzu (POZ). Za OS UNIOS sa stretnutia zúčastnili predseda Karel Sladkovský, podpredseda Petr Pech, členovia predsedníctva Martin Dilhof, Radek Jurečka, Vladimír Rosa a referent pre medzinárodné a organizačné činnosti Michal Votava. Za POZ sa stretnutia zúčastnili predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO SPP-D Milan Boris, predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová, predseda PV OZO eustream Andrej Lendvay a tajomníčka POZ Zuzana Lacová.

Predmetom rokovania bola výmena skúseností v oblasti kolektívneho vyjednávania a sociálnej politiky v oboch spoločnostiach.  Predseda POZ Pavol Korienek prezentoval činnosť POZ od posledného stretnutia. O dianí v OS UNIOS hlavne v sekcii plynárenstva informoval podpredseda zväzu Petr Pech. V závere sa obe strany zhodli, že stretnutie bolo prínosom pre oboznámenie sa so situáciou v odborových zväzoch a dohodli predbežný termín ďalšieho stretnutia, ktorý je plánovaný na rok 2020 v Slovenskej republike.

logo POZ


11.6.2019

V Bratislave sa konalo riadne zasadnutie Predsedníctva Plynárenského odborového zväzu (POZ).   Na zasadnutí Predsedníctva POZ sa zúčastnili všetci členovia Predsedníctva. Predseda POZ a podpredsedovia POZ.

Zasadnutie Predsedníctva POZ sa riadilo schváleným programom:

 •  Príprava materiálov na V. zjazd Plynárenského odborového zväzu
 •  Rôzne

logo POZ


7.3.2019

V Lučenci sa konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ).   Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov rady POZ zúčastnilo 20 členov.

Predseda POZ Pavol Korienek v súlade s programom zasadnutia:

– informoval Radu predsedov o plnení úloh z predchádzajúcich  zasadnutí Rady predsedov POZ.

– oboznámil Radu predsedov o čerpaní rozpočtu POZ za rok 2018 a navrhovanom rozpočte POZ na rok 2019.

– o rokovaniach ku Kolektívnym zmluvám v jednotlivých spoločnostiach v rámci POZ informovali predseda POZ, predsedovia PV OZO pri POZ a predseda OZO Streicher.

v bode rôzne:

 • Predseda POZ informoval o rokovaniach v rámci KOZ SR. Požiadal prítomných, aby sa pokúsili získať ešte nejaké podpisy pod petíciu za skorší odchod do starobného dôchodku. Zatiaľ je vyzbieraných 230 000 podpisov. OZ KOVO bude potrebné podpisy zbierať aj počas prezidentských volieb, tak aj tu budú mať ľudia možnosť podpísať petíciu.
 • predsedníčka revíznej komisie Jana Horniaková sa spýtala RP POZ, ako je to s preplácaním rekreačných poukazov na SPP, keďže na Callio kartách sa im zobrazuje položka rekreačné poukazy.
 • predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová uviedla, že v SPP sa v tomto roku budú preplácať rekreačné poukazy prostredníctvom faktúr, nakoľko nie sú doriešené podmienky využívania Callio karty na tento účel. V budúcnosti je predpoklad, že rekreačné poukazy sa budú čerpať prostredníctvom Callio karty. Zároveň Upozornila prítomných predsedov OZO, (týka sa aj zamestnancov eustream-u) že zamestnávateľ bude akceptovať iba tie faktúry, ktoré budú obsahovať zákonné náležitosti, nie sú akceptované žiadne pokladničné bloky, výdavkové doklady alebo faktúry nespĺňajúce potrebné údaje. V prípade potreby sa môžu jednotliví predsedovia u nej informovať.
 • predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová informovala, že v súvislosti s platnosťou GDPR sa pripravujú nové tlačivá na Plynárenskú pokladňu, n.f., ktoré obdržia mzdové účtovníčky ale budú zaslané aj jednotlivým predsedom OZO prostredníctvom POZ-u.
 • predseda OZO eustream Nitra Milan Lacena informoval, že zamestnancov nemilo prekvapili výpisy doplnkového dôchodkového sporenia z jednotlivých poisťovní.

logo POZ


23.11.2018

V dňoch 21. – 22.11.2018 sa vo Svite konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ).   Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov rady POZ zúčastnilo 22 členov.

Predseda POZ Pavol Korienek v súlade s programom zasadnutia:

– informoval Radu predsedov o plnení úloh z predchádzajúcich  zasadnutí Rady predsedov POZ.

– oboznámil Radu predsedov o plnení Kolektívnych zmlúv v organizáciách v rámci POZ.

– informoval o činnosti a udalostiach v POZ za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

informácie z POZ – rada predsedov21-22.11.2018 Svit

– informoval o činnosti a udalostiach v KOZ SR za rok 2018 (prezentácia zo snemu KOZ SR z 21.11.2018).

SNEM_KOZ_21_11_2018_prezentacia_cinnosti

 

v bode rôzne:

 • predseda POZ poďakoval  členom Rady predsedov POZ za aktívny prístup pri zbieraní podpisov na petičné hárky za Petíciu za vyhlásenie referenda, aby bolo ústavným zákonom zastavené predlžovanie dôchodkového veku dosiahnutím 64 rokov, a požiadal členov Rady predsedov POZ, aby poďakovali členom svojich Základných organizácií, ktorí sa podpísali pod petičné hárky.  Nakoľko potrebujeme vyzbierať 350 000 podpisov (zatiaľ majú organizátori petície cca 182 000 podpisov), je potrebné aby ešte petíciu podpisovali ďalší občania SR.
 • predseda POZ informoval o činnosti n.f. Plynárenská pokladňa za posledné obdobie.
 • predseda POZ informoval o aktuálnom stave kolektívneho vyjednávania v spoločnosti Probugas, a.s. (zamestnávateľovi bol doručený návrh novej KZ)
 • predseda OZO Streicher Žilina Ing. Dušan Janíček informoval o aktuálnom stave v spoločnosti Streicher, a.s. Žilina (platnosť KZ, počet členov OZO a pod)

logo POZ


2.7.2018

21. stretnutie Volebného obvodu strednej Európy a západného Balkánu EPSU (CEWB)

21. stretnutie sa uskutočnilo v Sarajeve, Bosna a Hercegovina, 25-27 júna 2018. Na stretnutí bolo prítomných takmer 60 zväzov a bolo to jedno z najväčších regionálnych stretnutí v EPSU. Regionálne stretnutie CEWB zastupuje zväzy z Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Kosova, Macedónska, Čiernej Hory, Srbska, Slovenska (za POZ sa zúčastnil predseda Pavol Korienek) a Slovinska. Stretnutie moderoval Boris Pleša, predseda volebného obvodu CEWB a predseda chorvátskeho Odborového zväzu pre miestnu a štátnu správu.

21. stretnutie prebiehalo podľa schváleného programu:

26.6.2018

 • Otvorenie stretnutia, schválenie programu 21. stretnutia a schválenie zápisnice z 20. stretnutia v roku 2017 (Podgorica).
 • Seminár rodovej rovnosti:  Organizácia a nábor žien, pozícia EPSU v rodovej rovnosti v práci odborov. Správa Ivany Břenkovej, členky Výboru žien v EPSU, o pokroku v oblasti rodovej rovnosti a práv žien.
 • Diskusia a návrhy na zlepšenie rodovej rovnosti v odborových organizáciách vo verejnom sektore v krajinách strednej Európy a západného Balkánu.
 • Aktualizácia posledného vývoja v Bosne a Hercegovine.
 • Priority EPSU a pracovný plán na rok 2018 a 2019, Budúca orientácia práce v strednej a východnej Európe. Informácia o príprave nasledujúceho kongresu PSI (prezentoval J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU).
 • Príprava na nachádzajúci kongres EPSU v roku 2019, návrhy uznesení, zmeny a doplnenie štatútu EPSU, sponzorovanie účastníkov kongresu za jednotlivé členské krajiny (prezentoval J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU).

26.6.2018

 • Účasť odborov CEWB v mládežníckych a ženských štruktúrach PSI a EPSU, členovia mládežníckej siete a výbor pre rodovú rovnosť.
 • Záležitosti odborov v regióne CEWB (správy za jednotlivé členské krajiny: práva odborov, sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie, privatizácia a liberalizácia, opatrenia prijaté členskými organizáciami)
 • Informácie o hlavných oblastiach práce stálych výborov EPSU, členovia výborov z regiónu CEWB (správu predniesol Josef Krejbych, regionálny tajomník EPSU pre volebný obvod CEWB)
 • Aktivity a posledný vývoj v regióne CEWB (správu predniesol Josef Krejbych, regionálny tajomník EPSU pre volebný obvod CEWB.
 • Skúsenosti pobočiek s národnými komisiami pre integráciu.
 • Priority a aktivity v CEWB.
 • Rôzne
 • Ukončenie stretnutia

logo epsu

logo POZ


15.6.2018

V dňoch 12.6. – 14.6.2018 sa uskutočnilo v Topoľčiankach stretnutie zástupcov Odborového svazu UNIOS  (OS UNIOS) a zástupcov Plynárenského odborového zväzu (POZ). Za OS UNIOS sa stretnutia zúčastnili predseda Karel Sladkovský, podpredseda Petr Pech, člen predsedníctva Martin Dilhof a referent pre medzinárodné a organizačné činnosti Michal Votava. Za POZ sa stretnutia zúčastnili predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO SPP-D Milan Boris, predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová, predseda PV OZO eustream Andrej Lendvay a tajomníčka POZ Zuzana Lacová.

Predmetom rokovania bola výmena skúseností v oblasti kolektívneho vyjednávania a sociálnej politiky v oboch spoločnostiach a riešenie problematiky úbytku členskej základne.  Predseda POZ Pavol Korienek prezentoval činnosť POZ od posledného stretnutia. O dianí v OS UNIOS hlavne v sekcii plynárenstva informoval podpredseda zväzu Petr Pech. V závere sa obe strany zhodli, že stretnutie bolo prínosom pre oboznámenie sa so situáciou  v odborových zväzoch a dohodli predbežný termín ďalšieho stretnutia, ktorý je plánovaný na rok 2019 v Českej republike.

logo POZ


2.5.2018

Dňa 2. mája 2018 o 10,00 h. sa stretli zástupcovia Odborových zväzov zo SR združených v EPSU a PSI v pracovni predsedu SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb v Bratislave.

V programe pracovného stretnutia boli nasledovné okruhy tém :

1) členstvo v EPSU a PSI – uhradenie členských príspevkov za rok 2018;

2) zastúpenie OZ na regionálnom stretnutí v Sarajeve v Bosne a Hercegovine v dňoch 26. –  27.6. 2018;

3) vyslanie zástupcov OZ na akcie poriadané EPSU v Bruseli a v Berlíne v najbližších dvoch mesiacoch;

4) spracovanie správ za jednotlivé krajiny na rokovanie v Sarajeve;

5) vzájomná komunikácia medzi zväzmi, zastúpenie v stálych výboroch a komisiách EPSU;

6) informácie o nadchádzajúcom rokovaní Výkonného výboru EPSU (EC EPSU);

Rokovania sa zúčastnili : Pavol Korienek – POZ, Katarína Krajčová – OZ zamestnancov armády  SR, Anton Szalay – SOZ ZaSS;

ospravedlnili sa zástupcovia OZ: ECHOZ, OZH, OZ DLV;

logo POZ


10.4.2018

Dňa 10.4.2018 sa uskutočnilo v Trenčíne a v Nosiciach rokovanie zástupcu Plynárenského odborového zväzu (POZ), predsedu POZ Pavla  Korienka a  zástupcu ZO Vodné elektrárne pri ZOES, predsedu ZOVE pri ZOES Ľubomíra Černotu.  Rokovanie sa riadilo nasledovným programom:

logo POZ


20.2.2018

V Bratislave sa konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ).   Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov rady POZ zúčastnilo 21 členov.

Predseda POZ Pavol Korienek v súlade s programom zasadnutia:

– informoval Radu predsedov o plnení úloh z predchádzajúcich  zasadnutí Rady predsedov POZ.

– oboznámil Radu predsedov o čerpaní rozpočtu POZ za rok 2017 a navrhovanom rozpočte POZ na rok 2018.

– informoval o činnosti a udalostiach v POZ za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

informácie z POZ – rada predsedov 22.2.2018 Bratislava

– informoval o činnosti a udalostiach v KOZ SR za rok 2018 (prezentácia zo snemu KOZ SR z 29.11.2017).

Snem_KOZ_SR_ 29_11_2017_prehlad_aktivit.

v bode rôzne:

 • predseda POZ poďakoval  členom Rady predsedov POZ za aktívny prístup pri zbieraní podpisov na petičné hárky za skorší odchod do dôchodku, a požiadal členov Rady predsedov POZ, aby poďakovali členom svojich Základných organizácií, ktorí sa podpísali pod petičné hárky.  V utorok 6. februára odovzdali do Národnej rady SR  zástupcovia vedenia OZ KOVO (OZ KOVO bolo organizátorom petičnej akcie) petičné hárky za skorší odchod do dôchodku, na ktorých bolo 126 015 platných podpisov. Zástupcov OZ KOVO zároveň prijal predseda NR SR, Andrej Danko, ktorý obsah petície verejne podporil.
 • predseda POZ informoval o aktuálnom stave kolektívneho vyjednávania v spoločnosti Probugas, a.s. (zatiaľ nie je dojednaná a podpísaná nová KZ)
 • predseda OZO Streicher Žilina Ing. Dušan Janíček informoval o aktuálnom stave v spoločnosti Streicher, a.s. Žilina (platnosť KZ, počet členov OZO a pod.)

logo POZ


27.11.2017

V dňoch 21. -22.11.2017  sa na Donovaloch konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ).   Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov rady POZ zúčastnilo 20 členov.

Predseda POZ Pavol Korienek v súlade s programom zasadnutia:

– informoval Radu predsedov o plnení úloh z predchádzajúcich  zasadnutí Rady predsedov POZ.

– informoval o činnosti a udalostiach v POZ za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

informácie z POZ – rada predsedov21-22.11.2017 Donovaly

– informoval o činnosti a udalostiach v KOZ SR za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

krok za krokom KOZ

v bode rôzne:

 • predsedníčka PV OZO SPP informovala o prebiehajúcej zbierke na Plynárenskú pokladňu n.f.  Predsedovia rady predsedov POZ požiadali o umiestnenie informácie o Plynárenskej pokladni na stránke pozsk.sk
 • zväzový inšpektor BOZP Ján Botka informoval Radu predsedov POZ o zrealizovaných kontrolách BOZP v rámci POZ-u. V roku 2017 zrealizoval v súlade s plánom 7 kontrol BOZP.


logo POZ


21.6.2017

V dňoch 15. -16.6.2017 sa konal na Donovaloch „Odborný seminár k Zákonníku práce a k zákonu č. 2/1991 Zb o kolektívnom vyjednávaní“. Odborný seminár zorganizoval Plynárenský odborový zväz (POZ) pre predsedov OZO pri POZ. Lektorkou na vzdelávaní bola JUDr. Zdeňka Dvoranová – spoluautorka zákona o kolektívnom vyjednávaní a dlhoročná odborníčka v oblasti pracovného práva a Zákonníka práce.

15.6.2017 pred odborným seminárom sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady predsedov POZ k jedinému bodu zasadnutia Rady predsedov POZ.

 • Prerokovanie a prijatie ďalšieho postupu k riešeniu problematiky k podielom za rok 2001.

OZNAM

V januári 2017 vydal Krajský súd – Bratislava stanovisko k sporu o vyplatenie Podielov za r. 2001, ktorým zrušuje rozhodnutie vo veci vyplatenia podielov a konanie zastavuje, nakoľko sa nejednalo o kolektívny spor ale o spor, z ktorého vznikol nárok jednotlivým zamestnancom. Právny zástupca POZ – JUDr. Falis v tomto spore neodporúča pokračovať. Na základe toho Predsedníctvo POZ na svojom zasadnutí odporučilo RP prijať uznesenie nepokračovať v súdnom spore. Na základe uvedených skutočností ako aj finančnej náročnosti s neistým výsledkom, Rada predsedov POZ schválila ukončenie súdneho sporu k Podielom za r. 2001.

logo POZ


Vo Zvolene sa konalo pracovné stretnutie zástupcov POZ, ECHOZ a ZOES, ktoré zorganizovali zástupcovia ECHOZ..  Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili: Pavol Korienek – predseda POZ,            Andrej Lendvay – podpredsea POZ,  Juraj Blahák – predseda ECHOZ,  Marián Baňanka – podpredseda ECHOZ,  Zdenko Turjan – predseda ZOES,  Ľudovít Hacaj – podpredseda ZOES.

Program pracovného stretnutia:

 1. Založenie Európskej zamestnaneckej rady pri EPH.
 2. Riešenie problému dôchodkového zabezpečenia zamestnancov.
 3. Spoločné presadzovanie požiadaviek na úpravu vybraných legislatívnych predpisov prostredníctvom KOZ SR a v rámci pripomienkovacieho konania.

Ďalšie pracovné stretnutie zástupcov POZ, ECHOZ a ZOES organizačne zabezpečí v 2. polroku 2017 POZ.

logo POZ

 


2.3.2017

V Bratislave sa konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ).   Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov rady POZ zúčastnilo 20 členov.

Predseda POZ Pavol Korienek v súlade s programom zasadnutia:

– informoval Radu predsedov o plnení úloh z predchádzajúcich  zasadnutí Rady predsedov POZ.

– oboznámil Radu predsedov o čerpaní rozpočtu POZ za rok 2016 a navrhovanom rozpočte POZ na rok 2017

– informoval o činnosti a udalostiach v POZ za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

informácie z POZ – rada predsedov 2.3.2017 Bratislava

– informoval o činnosti a udalostiach v KOZ SR za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

Prehlad_aktivit KOZ

v bode rôzne:

– predseda POZ informoval  členov Rady predsedov POZ o:

 • aktuálnej situácii OZO Streicher Žilina
 • informoval o materiáloch zo snemu KOZ SR
 • informoval o pripravovanom školení predsedov POZ v oblasti Zákonníka práce a Zákona o kolektívnom vyjednávaní

logo POZ


14 -15.2.2017

20. stretnutie Volebného obvodu strednej Európy a západného Balkánu EPSU (CEWB)

20. stretnutie sa uskutočnilo v Podgorici, Čierna Hora, 14-15 februára 2017. Na stretnutí bolo prítomných takmer 60 zväzov a bolo to jedno z najväčších regionálnych stretnutí v EPSU. Regionálne stretnutie CEWB zastupuje zväzy z Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Kosova, Macedónska, Čiernej Hory, Srbska, Slovenska a Slovinska. Stretnutie moderoval Boris Pleša, predseda volebný obvod a predseda chorvátskeho Odborového zväzu pre miestnu a štátnu správy.

20. stretnutie prebiehalo podľa schváleného programu:

14.2.2017

 • Otvorenie stretnutia, schválenie programu 20. stretnutia a schválenie zápisnice z 19. stretnutia v roku 2016 (Dubrovník)
 • Aktualizácia posledného vývoja v Čiernej hore
 • Záležitosti odborov v regióne CEWB (správy za jednotlivé členské krajiny: práva odborov, sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie, privatizácia a liberalizácia, opatrenia prijaté členskými organizáciami)
 • Aktivity a posledný vývoj v regióne CEWB (správu predniesol Josef Krejbych, regionálny tajomník EPSU pre volebný obvod CEWB)
 • Otázky žien a rodovej rovnosti (správu predniesla Ivana Břenková, zástupkyňa Výboru Žien a rodovej rovnosti)
 • Priority EPSU a pracovný plán na rok 2017, Budúca orientácia práce v strednej a východnej Európe (prezentoval J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU)
 • Kongres PSI 2017 – diskusia o programe akcií, dodatky k stanovám, ostatné záležitosti (informoval J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU)
 • Kongres PSI 2017 (príprava kongresu v roku 2017, účasť na kongrese, informoval J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU)

15.2.2017

 • Pokračovanie v bode Kongres PSI 2017 (príprava kongresu v roku 2017, účasť na kongrese, informoval J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU)
 • Kampane EPSU v strednej a východnej Európe v roku 2017, trendy v členstve odborov, mapovanie organizovanosti (moderoval Josef Krejbych, regionálny tajomník EPSU pre volebný obvod CEWB)
 • Nové členské organizácie. Členské poplatky, potvrdenie účastníka pracovnej skupiny EPSU (prezentoval J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU)
 • Nominácie CEWB do orgánov EPSU a skúsenosti zástupcov z práce v orgánoch EPSU (správu predniesol Josef Krejbych, regionálny tajomník EPSU pre volebný obvod CEWB)
 • Rôzne
 • Ukončenie stretnutia