SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

Prihláška za člena POZ

Ak sa chcete stať členom Plynárenského odborového zväzu, prosím vyplňte nasledujúcu prihlášku :

Prihláška vo formáte PDF (k otvoreniu je potrebný Adobe Acrobat reader)

Prihláška vo formáte DOC  (k otvoreniu je potrebný MS Word)

Vyplnenú a podpísanú prihlášku doručťe na našu korešpondenčnú adresu.