SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

aktuálne o OZO

15.5.2024

Dňa 15.5.2024 sa v Poprade konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Poprad. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Robert Maguth. Výbor OZO Poprad zhodnotil činnosť OZO za rok 2023 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2023. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2024 a návrh rozpočtu na rok 2024, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČS ukončil predseda OZO Poprad.

19.4.2024

Dňa 19.4.2024 sa v Reštaurácii MEAT HEADS PUB Komárno konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Komárno. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Roland Jakubík. Výbor OZO Komárno zhodnotil činnosť OZO za rok 2023 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2023. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2024 a návrh rozpočtu na rok 2024, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPPD Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČS ukončil predseda OZO Komárno. Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

18.4.2024

Dňa 18.4.2024 sa v Reštaurácii Penzión Q Zvolen konala Výročná členská konferencia (VČK) OZO Zvolen. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Stanislav Kamenský. Výbor OZO Zvolen zhodnotil činnosť OZO za rok 2023 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2023. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2024 a návrh rozpočtu na rok 2024, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek, predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová a predseda PV OZO SPPD Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČK ukončil predseda OZO Zvolen. Po oficiálnom ukončení VČK pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

22.2.2024

Dňa 22.2.2024 sa v Košiciach konala Výročná členská konferencia (VČK) OZO Košice. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Miloš Dančo. Výbor OZO Košice zhodnotil činnosť OZO za rok 2023 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2023. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2024 a návrh rozpočtu na rok 2024, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo Výboru OZO Košice a zástupcov predsedníctva POZ. VČK ukončil predseda OZO Košice.

1.2.2024

Dňa 1.2.2024 sa v Ivanke pri Nitre konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Ivanka pri Nitre. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Albert Demeter. Výbor OZO Ivanka pri Nitre zhodnotil činnosť OZO za rok 2023 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2023. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2024 a návrh rozpočtu na rok 2024, čo aj členovia OZO schválili. V rámci programu VČS vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO eustream Mgr. Andrej Lendvay a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČS ukončil predseda OZO Ivanka pri Nitre.

29.1.2024

Dňa 26.1.2024 sa v Novom Meste nad Váhom konala Výročná členská konferencia (VČK) OZO Nové Mesto nad Váhom. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Milan Boris. Výbor OZO Nové Mesto nad Váhom zhodnotil činnosť OZO za rok 2023 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2023. Informácie o činnosti a o hospodárení v roku 2023 zobrali členovia OZO na vedomie. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2024 a návrh rozpočtu na rok 2024, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČK ukončil predseda OZO Nové Mesto nad Váhom. Po oficiálnom ukončení VČK pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

15.12.2023

Dňa 15.12.2023 sa v hoteli Clavis v Lučenci konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Lučenec. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Miroslav Bartoš. Výbor OZO Lučenec zhodnotil činnosť OZO za rok 2023 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2023. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2024 a návrh rozpočtu na rok 2024, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČS ukončil predseda OZO Lučenec. Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

14.12.2023

Dňa 14.12.2023 sa v reštaurácii FIT PIT Senica konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Senica. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ivan Duban. Výbor OZO Senica zhodnotil činnosť OZO za rok 2023 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2023. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2024 a návrh rozpočtu na rok 2024, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO eustream Mgr. Andrej Lendvay a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČS ukončil predseda OZO Senica. Po oficiálnom ukončení VČK pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

13.12.2023

Dňa 13.12.2023 sa v ANTONI Restaurant Peserany konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Veľké Zlievce. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Mgr. Andrej Lendvay. Výbor OZO Veľké Zlievce zhodnotil činnosť OZO za rok 2023 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2023. Výbor OZO predložil členom OZO návrh rozpočtu na rok 2024, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpil predseda POZ Pavol Korienek a informoval členov OZO o dianí v POZ v roku 2023. K zamestnancom prehovoril riaditeľ OJ Kompresorová technika Ivan Orth. VČS ukončil predseda OZO Veľké Zlievce. Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO a zamestnancov eustream z pracoviska Veľké Zlievce.

7.12.2023

Dňa 7.12.2023 sa v priestoroch SPP Bratislava v zasadačke Dunaj konala Výročná členská konferencia (VČK) OZO región Západ so sídlom v Bratislave. VČK otvorila a všetkých prítomných privítala predsedníčka OZO Viera Uhrová. Výbor OZO región Západ zhodnotil činnosť OZO za rok 2023 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2023. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2024 a návrh rozpočtu na rok 2024, čo aj členovia OZO schválili. V programe VČK bola aj voľba členov výboru OZO región Západ a členov revíznej komisie región Západ. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPPD Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČK ukončila predsedníčka OZO región Západ so sídlom v Bratislave.

6.10.2023

Dňa 6.10.2023 sa v priestoroch Spojenej školy Nitra konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Nitra. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Marian Petrovič. Výbor OZO Nitra zhodnotil činnosť OZO za rok 2023 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2023. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2024 a návrh rozpočtu na rok 2024, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPPD Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČS ukončil predseda OZO Nitra. Po oficiálnom ukončení VČK pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

12.6.2023

Dňa 10.6.2023 zorganizovali členovia výboru OZO Komárno spoločenské akcie pre svojich členov a pozvaných hostí v priestoroch Termálneho kúpaliska Veľký Meder. Hlavným mottom jednotlivých akcií bola dobrá nálada, spoločne prežitý deň v prírode, trocha súťaženia a športovania. Hlavné súťažné akcie boli:

  • Deň detí – niečo pre pobavenie pre tých najmenších.
  • Súťaž vo varení gulášu – toho lahodného jedla ktoré chutí.

Deti si svoj deň užili pri rôznych spoločenských hrách a atrakciách, za čo dostali rôzne darčeky a samozrejme sladkosti.

V súťaži vo varení gulášu sa odvážilo súťažiť sedem družstiev, z ktorých každé malo pre svoj guláš tajný recept a taktiež tajné ingrediencie. Súťažné družstvá zastupovali:

  1. Nové Zámky
  2. Galantu
  3. TO Komárno
  4. PS Komárno
  5. Nitru
  6. Bratislavu
  7. Dunajskú Stredu

Výsledné diela jednotlivých súťažných družstiev sme zdokumentovali a sedemčlenná porota sa pustila do práce. Rozhodovanie bolo ťažké, každé súťažné družstvo pri varení gulášu dalo do svojho diela svoj um, svoje srdce a pre každé súťažné družstvo bol ich guláš ten najlepší.

Porota po ťažkom vyhodnotení výsledkov nakoniec rozhodla takto:

3. miesto – súťažné družstvo Bratislava

2. miesto – súťažné družstvo TO Komárno

  1. miesto – súťažné družstvo Nitra

Súťaže skončili, počasie bolo vcelku dobré a každý sa mohol venovať svojej rodine, svojim kolegom a kamarátom pri kúpaní v termálnej vode, prechádzkach a rozhovoroch.

Na záver chcem vysloviť poďakovanie členom výboru OZO Komárno a hlavne predsedovi OZO Rolandovi Jakubíkovi a podpredsedníčke OZO Svetlane Cingelovej, že vedia ako je dôležité urobiť takúto akciu pre svojich členov, aby mali priestor sa spolu stretnúť.

V mene POZ Pavol Korienek

5.5.2023

Dňa 5.5.2023 sa v Poprade konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Poprad. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Robert Maguth. Výbor OZO Poprad zhodnotil činnosť OZO za rok 2022 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2022. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2023, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČS ukončil predseda OZO Poprad.

27.4.2023

Dňa 27.4.2023 sa v Reštaurácii Penzión Q Zvolen konala Výročná členská konferencia (VČK) OZO Zvolen. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Stanislav Kamenský. Výbor OZO Zvolen zhodnotil činnosť OZO za rok 2022 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2022. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2023, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPPD Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČK ukončil predseda OZO Zvolen. Po oficiálnom ukončení VČK pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

21.4.2023

Dňa 21.4.2023 sa v Reštaurácii Hoffer cafe Komárno konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Komárno. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Roland Jakubík. Výbor OZO Komárno zhodnotil činnosť OZO za rok 2022 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2022. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2023, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPPD Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČS ukončil predseda OZO Komárno. Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

17.3.2023

Dňa 17.3.2023 sa v ANTONI Restaurant Peserany konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Veľké Zlievce. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Mgr. Andrej Lendvay. Výbor OZO Veľké Zlievce zhodnotil činnosť OZO za roky 2020 až 2022 a informoval členov OZO o hospodárení v rokoch 2020 až 2022. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2023, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO eustream Mgr. Andrej Lendvay a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČS ukončil predseda OZO Veľké Zlievce. Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

16.3.2023

Dňa 16.3.2023 sa v priestoroch pracovísk Opravovňa plynomerov a Plynárenská metrológia Spišská Belá konalo informačné stretnutie so zamestnancami. Predmetom stretnutia bolo informovať zamestnancov o dianí v KOZ SR, POZ a PV OZO SPP-D. Informácie zamestnancom odprezentoval predseda POZ Pavol Korienek, predseda Podnikového výboru OZO SPP-D Milan Boris a predseda OZO Poprad Ing. Robert Maguth. V následnej diskusii predseda POZ a predseda PV OZO SPP-D odpovedali zamestnancom na otázky.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

23.2.2023

Dňa 23.2.2023 sa v Košiciach konala Výročná členská konferencia (VČK) OZO Košice. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Miloš Dančo. Výbor OZO Košice zhodnotil činnosť OZO za rok 2022 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2022. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2023, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek, predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČK ukončil predseda OZO Košice.

27.1.2023

Dňa 27.1.2023 sa v Novom Meste nad Váhom konala Výročná členská konferencia (VČK) OZO Nové Mesto nad Váhom. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Milan Boris. Výbor OZO Nové Mesto nad Váhom zhodnotil činnosť OZO za rok 2022 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2022. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2023, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČK ukončil predseda OZO Nové Mesto nad Váhom. Po oficiálnom ukončení VČK pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

2.12.2022

Dňa 2.12.2022 sa v Lučenci konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Lučenec. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Miroslav Bartoš. Výbor OZO Lučenec zhodnotil činnosť OZO za roky 2021, 2022 a informoval členov OZO o hospodárení v rokoch 2021 a 2022. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2023, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČS ukončil predseda OZO Lučenec. Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

7.10.2022

Dňa 7.10.2022 sa v Nitre konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Nitra. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Marián Petrovič. Výbor OZO Nitra zhodnotil činnosť OZO za rok 2021 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2021. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2022, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpil predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informoval členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČS ukončil predseda OZO Nitra. Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

27.6.2022

Dňa 23.6.2022 sa vo Zvolene konala Výročná členská konferencia (VČK) OZO Zvolen. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Stanislav Kamenský. Výbor OZO Zvolen zhodnotil činnosť OZO za rok 2021 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2021. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2022, čo aj členovia OZO schválili. V programe VČK bola aj voľba členov výboru OZO Zvolen a členov revíznej komisie OZO Zvolen. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČK ukončil predseda OZO Zvolen.

6.6.2022

Dňa 2.6.2022 sa v Košiciach konala Výročná členská konferencia (VČK) OZO Košice. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Miloš Dančo. Výbor OZO Košice zhodnotil činnosť OZO za rok 2021 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2021. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2022, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČK ukončil predseda OZO Košice.

2.5.2022

Dňa 29.4.2022 sa v Poprade konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Poprad. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Robert Maguth. Výbor OZO Poprad zhodnotil činnosť OZO za rok 2021 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2021. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2022, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČS ukončil predseda OZO Poprad.

10.9.2021

V Komárne sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Komárno. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO pán Roland Jakubík. Výbor OZO Komárno zhodnotil činnosť OZO za rok 2020 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2020. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na roky 2021/2022 a návrh rozpočtu na roky 2021/2022, čo aj delegáti schôdze schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.