SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

OSTATNÉ

22.12.2021

Dňa 22.12.2021 zástupca Plynárenského odborového zväzu a zástupcovia zamestnávateľa PROBUGAS, a.s. podpísali Kolektívnu zmluvu na roky 2022 až 2023. Kolektívna zmluva nadobudne účinnosť od 1.1.2022. Dohodla sa valorizácia základných mesačných miezd.

16.12.2021

Dňa 16.12.2021 zástupcovia Plynárenského odborového zväzu a zástupcovia zamestnávateľa Plynárenská metrológia, s.r.o. podpísali Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Plynárenská metrológia, s.r.o. na roky 2020 až 2021. Kolektívna zmluva nadobudne účinnosť od 1.1.2022. Podpísaním Dodatku č. 1 sa predlžuje platnosť Kolektívnej zmluvy do 31.12.2023. Dohodla sa valorizácia základných mesačných miezd pre roky 2022 a 2023.