SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

Tipy na voľnočasové aktivity

9.5.2023

Tematické pobyty v hoteloch SOREA

Vyberte si z rozmanitej ponuky pobytov zameraných na rôzne témy.

VYSOKÉ TATRY

Hotel SOREA HUTNÍK, Tatranské Matliare 
– Víkendový deň detí 
– Veselé a strašidelné jesenné prázdniny 
– Slovenský večer 

NÍZKE TATRY

Hotel SOREA SNP, Demänovská Dolina 
– Voňavý víkend 
– Senior v pohybe 
– Dámsky klub 
– Keď pohyb nebolí 
– Večer slovenských špecialít 
–  Kvízový večer

Hotel SOREA MÁJ, Liptovský Ján 
– Týždeň zdravotného cvičenia TAI CHI pre seniorov

SPIŠ

Hotel SOREA ĽUBOVŇA, Lubovnianske kúpele 
– Príroda je našim liekom 
– Rozprávkoland 
– Mesiac úcty k starším 
– Dámska jazda

 

Bližšie informácie nájdete na www.sorea.sk