SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

PREČO TREBA BYŤ V ODBOROCH

odkaz:   PREČO TREBA BYŤ V ODBOROCH

 

protestná akcia plynárov slovenský občan v EU

Organizuj sa 2 chamtivosť škodí ekonomike

Sila je na vašej strane