SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

aktuálne o OZO

24.4.2019

V Poprade sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Poprad. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Robert Maguth. Výbor OZO Poprad zhodnotil činnosť OZO za rok 2018 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018. Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia členov výboru OZO sa na VČS konali voľby nových členov výboru OZO na obdobie 4 rokov. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj členovia OZO  schválili.  V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ.  VČS ukončil predseda OZO.

logo POZ

 

 

 

 

 


12.4.2019

V Lučenci sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Lučenec so sídlom v Lučenci. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda  OZO Miroslav Bartoš.  Výbor  OZO Lučenec zhodnotil činnosť OZO za rok 2018, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj členská schôdza schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris, a informovali členov OZO Lučenec o dianí v POZ a v spoločnostiach  SPP,a.s., SPP-distribúcia.a.s. a eustream, a.s. za uplynulé  obdobie.  Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

logo POZ

 

 

 

 

 


11.4.2019

V Bratislave sa konala výročná členská konferencia (VČK) OZO Región Západ so sídlom v Bratislave. VČK otvorila a všetkých prítomných privítala predsedníčka OZO Viera Uhrová.  Výbor  OZO Región Západ zhodnotil činnosť OZO za rok 2018, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj členská konferencia schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO SPP-D Milan Boris, predseda PV OZO eustream Mgr.  Andrej Lendvay, a informovali členov OZO Región Západ o dianí v POZ a v spoločnostiach  SPP,a.s., SPP-distribúcia.a.s. a eustream, a.s. za uplynulé ročné obdobie.  Po oficiálnom ukončení VČK pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

logo POZ

 

 

 

 

 


29.3.2019

V Novom Meste nad Váhom sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Nové Mesto nad Váhom. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO pán Milan Boris. Výbor OZO Nové Mesto nad Váhom zhodnotil činnosť OZO za rok 2018 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018.  Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia členov výboru OZO sa na VČS konali voľby nových členov výboru OZO na obdobie 6 rokov, kde za predsedu OZO Nové Mesto nad Váhom bol zvolený Milan Boris. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj delegáti konferencie schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ a členov výboru OZO Nové Mesto nad Váhom.

logo POZ

 

 

 

 

 


15.3.2019

V Komárne sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Komárno. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Roland Jakubík. Výbor OZO Komárno zhodnotil činnosť OZO za rok 2018, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj členská schôdza schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

 

logo POZ

 

 

 


12.3.2019

V Ivanke pri Nitre sa konala výročná členská konferencia (VČK) OZO Ivanka pri Nitre. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Marius Bojo. Výbor  OZO Ivanka pri Nitre zhodnotil činnosť OZO za rok 2018, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj členská konferencia schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO eustream Mgr.  Andrej Lendvay a informovali členov OZO o dianí v POZ a v spoločnosti eustream, a.s. za uplynulé ročné obdobie.  Po oficiálnom ukončení VČK pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

logo POZ

 

 

 


26.2.2019

V Košiciach sa konala výročná členská konferencia (VČK) OZO Košice. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Miloš Dančo. Výbor OZO Košice zhodnotil činnosť OZO za rok 2018 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj delegáti konferencie schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek, predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová a  predseda PV OZO SPP-D Milan Boris. Informovali členov OZO o dianí v POZ a v príslušných podnikových výboroch (PV OZO SPP a PV OZO SPP-D) za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ a členov výboru OZO Košice.

           

 

 

 

logo POZ

 


13.12.2018

V Senici sa konala výročná členská konferencia (VČK) OZO Senica. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Zdeno Valent. Výbor OZO Senica zhodnotil činnosť OZO za rok 2018, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj VČK schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a informoval členov OZO o dianí v POZ; v spoločnosti eustream, a.s. za uplynulé ročné obdobie.  Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ . PO ukončení VČK pokračoval KONCOROČNÝ SENICKÝ VEČIEROK za účasti pozvaných hostí.

         

 

logo POZ

 

 

 


7.12.2018

V Modrom Kameni sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Veľké Zlievce. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Mgr. Andrej Lendvay. Výbor OZO Veľké Zlievce zhodnotil činnosť OZO za rok 2018 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na roky 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj členovia OZO  schválili.  Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia členov výboru OZO sa na VČS konali voľby nových členov výboru OZO na obdobie 6 rokov, kde za predsedu OZO Veľké Zlievce bol zvolený Mgr. Andrej Lendvay. V diskusii vystúpil predseda PV OZO eustream Mgr. Andrej Lendvay  a informoval členov OZO o dianí v spoločnosti eustream a v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedu.  VČS ukončil predseda OZO.

logo POZ

 

 

 


28.11.2018

V Plaveckom Petri sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Plavecký Peter. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Ľuboslav Hlavata. Výbor OZO Plavecký Peter zhodnotil činnosť OZO za rok 2017, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2017. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018, čo aj členská schôdza schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO eustream Mgr.  Andrej Lendvay, predseda OZO Rožňava Ing. Mikuláš Maník a informovali členov OZO o dianí v POZ a v spoločnosti eustream, a.s. za uplynulé ročné obdobie.  Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ .

 

 

logo POZ

 

 

 


19.10.2018

V Nitre sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Nitra. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Marián Petrovič. Výbor OZO Nitra zhodnotil činnosť OZO za rok 2018 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj členovia OZO  schválili.  V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ.  VČS ukončil predseda OZO.

 

 

 

logo POZ

 

 

 


27.4.2018

V Michalovciach sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Michalovce. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Peter Pašuth. Výbor OZO Michalovce zhodnotil činnosť OZO za rok 2017 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2017. Predseda OZO Ing. Peter Pašuth informoval členov OZO o výsledkoch volieb nového výboru OZO Michalovce a o pripravovanom prvom zasadnutí nového výboru OZO, kde prebehne voľba nového predsedu OZO a obsadenie ostatných pozícií vo výbore OZO. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018, čo aj členovia OZO  schválili.  V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ.  VČS ukončil predseda OZO Michalovce.

 

 

 

 

logo POZ

 

 

 


19.4.2018

Vo Zvolene sa konala výročná konferencia (VK) OZO Zvolen. VK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO pán Stanislav Kamenský. Výbor OZO Zvolen zhodnotil činnosť OZO za rok 2017 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2017. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018, čo aj delegáti konferencie schválili. V diskusii vystúpili predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. Po oficiálnom ukončení VK pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

logo POZ

 

 

 


2.2.2018

V Žiline sa konala výročná členská konferencia (VČK) OZO Žilina. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Richard Vadkerty. Výbor OZO Žilina zhodnotil činnosť OZO za rok 2017 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2017. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018, čo aj členovia OZO  schválili.  V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ a členov výboru OZO Žilina.  VČK ukončil predseda OZO.

 

logo POZ

 

 

 


3.11.2016

V Nitre na Vihorlatskej sa konala výročná konferencia (VK) OZO Nitra eustream. VK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Milan Lacena, PhD.   V diskusii vystúpili predseda POZ  Pavol Korienek,  predseda PV OZO eustream Mgr.  Andrej Lendvay, predseda OZO Rožňava Ing. Mikuláš Maník  a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie.  Nasledovalo predstavenie kandidátov do volieb členov DR eustream za POZ volených zamestnancami spoločnosti,   predsedu PV OZO eustream Mgr.  Andreja Lendvaya a predsedu OZO Rožňava Ing. Mikuláša Maníka.

sam_2412 sam_2413

logo POZ