SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

aktuálne o OZO

7.10.2022

Dňa 7.10.2022 sa v Nitre konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Nitra. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Marián Petrovič. Výbor OZO Nitra zhodnotil činnosť OZO za rok 2021 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2021. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2022, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpil predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informoval členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČS ukončil predseda OZO Nitra. Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

27.6.2022

Dňa 23.6.2022 sa vo Zvolene konala Výročná členská konferencia (VČK) OZO Zvolen. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Stanislav Kamenský. Výbor OZO Zvolen zhodnotil činnosť OZO za rok 2021 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2021. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2022, čo aj členovia OZO schválili. V programe VČK bola aj voľba členov výboru OZO Zvolen a členov revíznej komisie OZO Zvolen. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČK ukončil predseda OZO Zvolen.

6.6.2022

Dňa 2.6.2022 sa v Košiciach konala Výročná členská konferencia (VČK) OZO Košice. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Miloš Dančo. Výbor OZO Košice zhodnotil činnosť OZO za rok 2021 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2021. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2022, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČK ukončil predseda OZO Košice.

2.5.2022

Dňa 29.4.2022 sa v Poprade konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Poprad. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Robert Maguth. Výbor OZO Poprad zhodnotil činnosť OZO za rok 2021 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2021. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2022, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČS ukončil predseda OZO Poprad.

10.9.2021

V Komárne sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Komárno. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO pán Roland Jakubík. Výbor OZO Komárno zhodnotil činnosť OZO za rok 2020 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2020. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na roky 2021/2022 a návrh rozpočtu na roky 2021/2022, čo aj delegáti schôdze schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.