SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

aktuálne o OZO

17.3.2023

Dňa 17.3.2023 sa v ANTONI Restaurant Peserany konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Veľké Zlievce. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Mgr. Andrej Lendvay. Výbor OZO Veľké Zlievce zhodnotil činnosť OZO za roky 2020 až 2022 a informoval členov OZO o hospodárení v rokoch 2020 až 2022. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2023, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO eustream Mgr. Andrej Lendvay a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČS ukončil predseda OZO Veľké Zlievce. Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

16.3.2023

Dňa 16.3.2023 sa v priestoroch pracovísk Opravovňa plynomerov a Plynárenská metrológia Spišská Belá konalo informačné stretnutie so zamestnancami. Predmetom stretnutia bolo informovať zamestnancov o dianí v KOZ SR, POZ a PV OZO SPP-D. Informácie zamestnancom odprezentoval predseda POZ Pavol Korienek, predseda Podnikového výboru OZO SPP-D Milan Boris a predseda OZO Poprad Ing. Robert Maguth. V následnej diskusii predseda POZ a predseda PV OZO SPP-D odpovedali zamestnancom na otázky.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

23.2.2023

Dňa 23.2.2023 sa v Košiciach konala Výročná členská konferencia (VČK) OZO Košice. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Miloš Dančo. Výbor OZO Košice zhodnotil činnosť OZO za rok 2022 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2022. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2023, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek, predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČK ukončil predseda OZO Košice.

27.1.2023

Dňa 27.1.2023 sa v Novom Meste nad Váhom konala Výročná členská konferencia (VČK) OZO Nové Mesto nad Váhom. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Milan Boris. Výbor OZO Nové Mesto nad Váhom zhodnotil činnosť OZO za rok 2022 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2022. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2023, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČK ukončil predseda OZO Nové Mesto nad Váhom. Po oficiálnom ukončení VČK pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

2.12.2022

Dňa 2.12.2022 sa v Lučenci konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Lučenec. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Miroslav Bartoš. Výbor OZO Lučenec zhodnotil činnosť OZO za roky 2021, 2022 a informoval členov OZO o hospodárení v rokoch 2021 a 2022. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2023, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČS ukončil predseda OZO Lučenec. Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

7.10.2022

Dňa 7.10.2022 sa v Nitre konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Nitra. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Marián Petrovič. Výbor OZO Nitra zhodnotil činnosť OZO za rok 2021 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2021. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2022, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpil predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informoval členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČS ukončil predseda OZO Nitra. Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

27.6.2022

Dňa 23.6.2022 sa vo Zvolene konala Výročná členská konferencia (VČK) OZO Zvolen. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Stanislav Kamenský. Výbor OZO Zvolen zhodnotil činnosť OZO za rok 2021 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2021. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2022, čo aj členovia OZO schválili. V programe VČK bola aj voľba členov výboru OZO Zvolen a členov revíznej komisie OZO Zvolen. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČK ukončil predseda OZO Zvolen.

6.6.2022

Dňa 2.6.2022 sa v Košiciach konala Výročná členská konferencia (VČK) OZO Košice. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Miloš Dančo. Výbor OZO Košice zhodnotil činnosť OZO za rok 2021 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2021. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2022, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČK ukončil predseda OZO Košice.

2.5.2022

Dňa 29.4.2022 sa v Poprade konala Výročná členská schôdza (VČS) OZO Poprad. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Robert Maguth. Výbor OZO Poprad zhodnotil činnosť OZO za rok 2021 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2021. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti na rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2022, čo aj členovia OZO schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. VČS ukončil predseda OZO Poprad.

10.9.2021

V Komárne sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Komárno. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO pán Roland Jakubík. Výbor OZO Komárno zhodnotil činnosť OZO za rok 2020 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2020. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na roky 2021/2022 a návrh rozpočtu na roky 2021/2022, čo aj delegáti schôdze schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.