SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

aktuálne o OZO

28.11.2018

V Plaveckom Petri sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Plavecký Peter. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Ľuboslav Hlavata. Výbor OZO Plavecký Peter zhodnotil činnosť OZO za rok 2017, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2017. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018, čo aj členská schôdza schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO eustream Mgr.  Andrej Lendvay, predseda OZO Rožňava Ing. Mikuláš Maník a informovali členov OZO o dianí v POZ a v spoločnosti eustream, a.s. za uplynulé ročné obdobie.  Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ .

 

 

logo POZ

 

 

 


19.10.2018

V Nitre sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Nitra. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Marián Petrovič. Výbor OZO Nitra zhodnotil činnosť OZO za rok 2018 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj členovia OZO  schválili.  V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ.  VČS ukončil predseda OZO.

 

 

 

logo POZ

 

 

 


27.4.2018

V Michalovciach sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Michalovce. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Peter Pašuth. Výbor OZO Michalovce zhodnotil činnosť OZO za rok 2017 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2017. Predseda OZO Ing. Peter Pašuth informoval členov OZO o výsledkoch volieb nového výboru OZO Michalovce a o pripravovanom prvom zasadnutí nového výboru OZO, kde prebehne voľba nového predsedu OZO a obsadenie ostatných pozícií vo výbore OZO. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018, čo aj členovia OZO  schválili.  V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ.  VČS ukončil predseda OZO Michalovce.

 

 

 

 

logo POZ

 

 

 


19.4.2018

Vo Zvolene sa konala výročná konferencia (VK) OZO Zvolen. VK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO pán Stanislav Kamenský. Výbor OZO Zvolen zhodnotil činnosť OZO za rok 2017 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2017. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018, čo aj delegáti konferencie schválili. V diskusii vystúpili predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. Po oficiálnom ukončení VK pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

logo POZ

 

 

 


13.4.2018

V Ivanke pri Nitre sa konala výročná členská konferencia (VČK) OZO Ivanka pri Nitre. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Marius Bojo. Výbor  OZO Ivanka pri Nitre zhodnotil činnosť OZO za rok 2017, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2017. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018, čo aj členská konferencia schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO eustream Mgr.  Andrej Lendvay, predseda OZo Rožňava Ing. Mikuláš Maník a informovali členov OZO o dianí v POZ a v spoločnosti eustream, a.s. za uplynulé ročné obdobie.  Po oficiálnom ukončení VČK pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

 

logo POZ

 

 


6.4.2018

V Poprade sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Poprad. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Robert Maguth. Výbor OZO Poprad zhodnotil činnosť OZO za rok 2017 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2017. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018, čo aj členovia OZO  schválili.  V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ.  VČS ukončil predseda OZO.

 

logo POZ

 

 

 


23.3.2018

V Komárne sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Komárno. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Július Maráz. Výbor OZO Komárno zhodnotil činnosť OZO za rok 2017, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2017. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018, čo aj členská schôdza schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

           

logo POZ

 

 

 


22.3.2018

V Bratislave sa konala výročná členská konferencia (VČK) OZO Región Západ so sídlom v Bratislave. VČK otvorila a všetkých prítomných privítala predsedníčka OZO Viera Uhrová.  Výbor  OZO Región Západ zhodnotil činnosť OZO za rok 2017, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2017. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018, čo aj členská konferencia schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO SPP-D Milan Boris, predseda PV OZO eustream Mgr.  Andrej Lendvay, a informovali členov OZO Región Západ o dianí v POZ a v spoločnostiach  SPP,a.s., SPP-distribúcia.a.s. a eustream, a.s. za uplynulé ročné obdobie.  Po oficiálnom ukončení VČK pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

         

logo POZ

 

 

 


6.2.2018

V Košiciach sa konala výročná členská konferencia (VČK) OZO Košice. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Miloš Dančo a informoval delegátov VČK  o výsledku volieb výboru OZO Košice a o zmenách na jednotlivých funkciách vo výbore OZO Košice. Výbor OZO Košice zhodnotil činnosť OZO za rok 2017 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2017. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018, čo aj delegáti konferencie schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a  predseda PV OZO SPP-D Milan Boris. Informovali členov OZO o dianí v POZ a v príslušných podnikových výboroch (PV OZO SPP a PV OZO SPP-D) za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ a členov výboru OZO Košice.

logo POZ

 

 

 


2.2.2018

V Žiline sa konala výročná členská konferencia (VČK) OZO Žilina. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Richard Vadkerty. Výbor OZO Žilina zhodnotil činnosť OZO za rok 2017 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2017. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018, čo aj členovia OZO  schválili.  V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ a členov výboru OZO Žilina.  VČK ukončil predseda OZO.

 

logo POZ

 

 

 


25.1.2018

V Novom Meste nad Váhom sa konala výročná konferencia (VK) OZO Nové Mesto nad Váhom. VK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO pán Milan Boris. Výbor OZO Nové Mesto nad Váhom zhodnotil činnosť OZO za rok 2017 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2017. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018, čo aj delegáti konferencie schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ a členov výboru OZO Nové Mesto nad Váhom.

 

 logo POZ

 

 


14.12.2017

Vo Zvolene sa konal koncoročný spoločenský večer odborárov OZO Zvolen. Spoločenský večer otvoril a všetkých prítomných privítal predseda  OZO Zvolen Stanislav Kamenský.   Vo svojom vystúpení predseda PV OZO SPP-D Milan Boris  informoval členov OZO o dianí v POZ za uplynulé obdobie.  Po vystúpeniach hostí nasledovalo príjemné posedenie odborárov (zamestnanci SPP a SPP-D), ktorí dokázali, že sa ešte stále vedia spolu zabávať .

logo POZ

 

 

 


14.12.2017

V Senici sa konala výročná členská konferencia (VČK) OZO Senica. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Zdeno Valent. Výbor OZO Senica zhodnotil činnosť OZO za rok 2017, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2017. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018, čo aj VČK schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO eustream Mgr.  Andrej Lendvay a informovali členov OZO o dianí v POZ; v spoločnosti eustream, a.s. za uplynulé ročné obdobie.  Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ .

logo POZ

 

 

 


30.5.2017

V Plaveckom Petri sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Plavecký Peter. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Ľuboslav Hlavata. Výbor OZO Plavecký Peter zhodnotil činnosť OZO za rok 2016, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2016. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2017, čo aj členská schôdza schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO eustream Mgr.  Andrej Lendvay, predseda OZO Rožňava Ing. Mikuláš Maník a informovali členov OZO o dianí v POZ a v spoločnosti eustream, a.s. za uplynulé ročné obdobie.  Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ .

logo POZ

 

 

 


3.11.2016

V Nitre na Vihorlatskej sa konala výročná konferencia (VK) OZO Nitra eustream. VK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Milan Lacena, PhD.   V diskusii vystúpili predseda POZ  Pavol Korienek,  predseda PV OZO eustream Mgr.  Andrej Lendvay, predseda OZO Rožňava Ing. Mikuláš Maník  a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie.  Nasledovalo predstavenie kandidátov do volieb členov DR eustream za POZ volených zamestnancami spoločnosti,   predsedu PV OZO eustream Mgr.  Andreja Lendvaya a predsedu OZO Rožňava Ing. Mikuláša Maníka.

sam_2412 sam_2413

logo POZ

 

 


20.10.2016

V Modrom Kameni sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Veľké Zlievce. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Mgr. Andrej Lendvay. Výbor OZO Veľké Zlievce zhodnotil činnosť OZO za roky 2015; 2016 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2015. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na roky 2016; 2017 a návrh rozpočtu na rok 2016; 2017, čo aj členovia OZO  schválili.  V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda OZO Rožňava Ing. Mikuláš Maník  a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ.  VČS ukončil predseda OZO.

sam_2404 sam_2407

logo POZ

 

 


16.6.2016

dňa 11.6.2016 zorganizoval výbor OZO Komárno veľmi peknú akciu, ktorá sa konala v priestoroch termálneho kúpaliska Veľký Meder.  Celá akcia mala názov “ Súťaž vo varení fazuľového guľášu spojená s dňom detí“.  Celá akcia bola ukážkou, ako sa dá spojiť príjemné s užitočným. Veľké nasadenie súťažných družstiev (celkovo 6 družstiev, dve z Komárna a po jednom z Dunajskej Stredy, Nových Zámkov, Galanty a samozrejme hostia z Nitry) bolo viditeľné od zahájenia až po vyhodnotenie súťaže. Porota mala veľký problém pri hodnotení šiestich kulinárskych a umeleckých diel, ktoré vytvorili (uvarili) naši súťažiaci. Samozrejme, vždy musí byť niekto prvý a niekto posledný. Putovný kotlík vo Veľkom Mederi vyhralo družstvo s Nových Zámkov a budú mať čo robiť, aby v súťaži vo varení guľášu v budúcom roku svoje prvé miesto obhájili (konkurencia je veľká).

takto varí víťaz v plnom nasadení hotové umelecké diela veľmi ťažké rozhodovanie poroty vyhlásenie víťaza vo varení guľášu

 

 

 

 

 

Súbežne so súťažou vo varení guľášu (ktorá bola v réžii mužov), prebiehali v priestoroch areálu kúpaliska rôzne zábavné hry pre naše deti (samozrejme v réžii žien). Deti si užili príjemný deň, ktorý strávili v spoločnosti rodičov, a podľa môjho názoru, zostanú im aj  pekné spomienky.

samozrejme, nevarili sme to len pre súťaž najviac si to užili naše deti   Po vyhodnotení súťaže vo varení guľášu a ukončení zábavných hier detí využili účastníci akcie príjemné prostredie areálu a využili služby termálneho kúpaliska. Na záver chcem poďakovať členom výboru OZO Komárno a kolegom, ktorí sa aktívne podieľali na organizácii našej akcie.

Július Maráz, predseda OZO Komárno