SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

Hlavná stránka

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
Slovenská republika

Email:pavol.korienek@spp.sk

Telefón:

+421 2 62622050
+421 2 62622051
+421 908 384726

imagesgc7vzapf images5

Zastupujeme zamestnancov :

SPP a. s.
SPP CNG
EUSTREAM a.s.
SPP-distribúcia a.s.
Plynárenská metrológia, s.r.o.
Streicher SK s.r.o.
Probugas a.s.